Yayıncı Kurumlar

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Mevzuat Servisi

Gümrük Müşavirleri Derneği X Yayın Tarihi
Onaylanmış Kişi Statüsü İçin Gereken Koşullar – SGK İşçi Sayısı Hk.

Gümrük Yönetmeliği’nin “Onaylanmış Kişi Statüsü İçin Gereken Özel Koşullar” başlıklı 24 üncü maddesi uyarınca; “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde en az otuz işçi istihdam ediyor olması” gerekmektedir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

15.3.2021
EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hk. (ABD Menşeli Ürünler)

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına ilişkin 2018/11973 sayılı Karar 21.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

Gümrük Müşavirleri Derneği

15.3.2021
Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezalarının Tatbiki Hk.

Gümrük Kanunun 41 inci maddesi uyarınca; gümrük idareleri, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine eşyadan numune alınmasına veya eşyanın incelenmesine izin verebilmektedirler. Bu izin terminolojide Küşat Hakkı olarak bilinmektedir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

15.3.2021
D Grubu Teslimlerde (DAP, DPU ve DDP) Sigorta Yükümlülüğü Hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünce; DAP, DPU ve DDP gibi D grubu teslim şekillerinde sigorta giderlerinin ne şekilde değerlendirileceğine dair 2020 yılı içinde muhtelif yazılar paylaşılmış olup, konuya ilişkin tereddütlerin devam etmesi üzerine 61634634 sayılı yeni bir yazı daha yayımlanmıştır.

Gümrük Müşavirleri Derneği

5.3.2021
Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul Kapsamındaki Düzeltme Taleplerine Usulsüzlük Cezası Uygulanmaması Hk.

Gümrük beyannamesinde düzeltme talep edilmesi belirlenen durumlar için usulsüzlük cezasına tabi tutulmakta, ancak tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamındaki işlemlerde, işlemin tabiatı gereğince yapılan düzeltme taleplerine usulsüzlük cezası uygulanmaması gerekmektedir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

11.2.2021
Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi Halinde Kıymet Tespiti Hk.

Antrepoda bekleyen eşyaların satış yoluyla başkasına devrinde eşyanın kıymetine ilişkin zaman zaman tereddütler yaşanabilmektedir.

Gümrük Müşavirleri Derneği

16.12.2020