Misyonumuz

ATSAN , 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında tanımlanmış olan Gümrük Müşavirliği Hizmetlerini belirlenen hedeflerimiz doğrultusunda , Ulusal ve Uluslararası Kanun ve Yönetmeliklerin usul ve esaslarına göre ifa eder.

Gümrükleme Hizmetleriyle ilgili tüm teknolojik altyapı yatırımlarını, günümüze uygun olarak yapılandırır , bu değişim ve gelişimleri sürekli güncel tutabilecek şekilde kendini hazırlar.

Müşterilerine vereceği hizmetlerde onların İhtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlar ve cevap verir. Müşterilerinin çözüm arayışlarını , mesleki sorumluluklarını ihlal etmeden sonuçlandırır.

Müşterileriyle akdettiği sözleşmenin gereği olarak , vereceği hizmetin mesleki ilke ve prensiplerin gerekleri doğrultusunda sonuçlandırılmasını sağlar.

ATSAN için takım çalışması esastır . Bu yüzden çalışanlarının mesleki gelişimini artıracak sürekli hizmet içi eğitimler düzenleyerek onların deneyimlerini artırır , konusunda uzmanlaşmalarını sağlar .

Şirket çalışanlarının emniyeti ve verimliliği için İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasası talimatları doğrultusunda uygun iş ortamını sağlar ve gerekli olan güvenlik tedbirlerini alır.

ATSAN , Bu «MİSYONUN» gereklerini , tüm çalışanlarına bildirerek anlaşılmasının sağlanmasını ve sürekli güncellenerek gerekli değişimlerin hizmete uygulanmasını taahhüt eder .


ATSAN Gümrük Müşavirliği

Sultan Selim Mahallesi Uçar Sokak Katırcı İş Merkezi Kat 5 D 7 4.Levent-İSTANBUL

Telefon: +90212 282 70 79

Faks: +90212 282 94 99

E-Posta: info@atsangumrukleme.com