Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Antrepoda Kağıtsız Beyanname Uygulamaları Hk.

“Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında antrepo beyannamesi ve eklerinin de elektronik ortama alınması ve işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda daha öncesinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde pilot uygulamaya başlanmış olup, 29.03.2021 tarihinden itibaren uygulamanın belirlenen gümrük idarelerinden* yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

“Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında antrepo beyannamesi ve eklerinin de elektronik ortama alınması ve işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda daha öncesinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde pilot uygulamaya başlanmış olup, 29.03.2021 tarihinden itibaren uygulamanın belirlenen gümrük idarelerinden* yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

71XX ve 72XX rejim kodlu antrepo beyannamelerine ilişkin olarak işlemler belirlenen gümrük idarelerinde* aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:
 
  • 29.03.2021 - 04.04.2021 tarihleri arasında beyannameye ekli kağıt ortamında düzenlenen belgelerin ihtiyari olarak taranabilmesi ve e-imza ile imzalanmaksızın beyannamenin blokesinin kaldırılabilmesi sağlanacaktır.
  • 05.04.2021 tarihi itibariyla, beyannameye eklenmesi gereken ve kağıt ortamında düzenlenen belgelerin taranarak ilgili muayene memurunca taranmış belge üzerinden e-imza ile işlem yapılması zorunlu tutulacaktır.
  • Taranarak sisteme eklenen belgeler ilgili muayene memuru tarafından “Muayene/kontrol” ekranından görüntülenecek, bu belge için red ya da onay işlemi yapılacaktır.
  • Beyan edilen belgeleri ilgili muayene memuru tarafından onaylanmamış ise, muayene blokesi kaldırmaya Sistem izin vermeyecektir.
 
Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

*Bu kapsamda belirlenmiş gümrük idareleri listesi yazı ekinde yer almaktadır.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz