Hizmetlerimiz
Hizmetler
 • Gümrük
  Müşavirliği
 • Dış Ticaret Mevzuat
  Danışmanlığı
 • Ekonomi Bakanlığı
  Teşvikleri
 • Uluslararası Nakliye
  Yönetimi ve Sigorta
Gümrük Müşavirliği Hizmet Servisi

Gümrük Müşavirliği  Hizmet Servisimiz aşağıdaki faaliyetlerimizi de kapsamaktadır ;

• Yatırım Teşvik Belgesi 
• Dahilde /Hariçte İşleme İzin Belgesi 
• Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi izinleri
• Kayıt belgesi 
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgeleri
• TAREKS / TSE belgelendirme İşlemleri 
• İthalat Müsaadeleri / Kota Lisansları 
• Gözetim Belgeleri 
• Tüm Bakanlıklara ait «Kontrol ve Uygunluk» Belgeleri  
• Özel ( Fiktif ) Antrepo Hizmetleri 
• Antrepo Açma – Kapatma Hizmetleri