Kurumsal
Hizmetler
 • Gümrük
  Müşavirliği
 • Dış Ticaret Mevzuat
  Danışmanlığı
 • Ekonomi Bakanlığı
  Teşvikleri
 • Uluslararası Nakliye
  Yönetimi ve Sigorta
Vizyonumuz

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın  talimatlarına , Ulusal  Kanunlara  ve  Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

Müşterilerimizin ticari menfaatlerini ve yasal haklarının korunmasına özen gösterirken , kamu menfaatinin korunmasını da öncelikli  sorumluluğumuz olarak kabul ederek  işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.

Mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken ülke kaynaklarının etkin kullanımı, çevre duyarlılığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösteririz.

Sunduğumuz bilgi , belge  ve raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösteririz. 

Bilgi kaynaklarının doğruluğundan ve şeffaflığından emin olmadan paylaşımında bulunmayız. 

Bilgi güvenliğine önem veririz , müşterilerimize ait özel  ve ticari bilgileri 3. taraf ve şahıslarla  paylaşmayız, çalışanlarımız tarafından da paylaşılmasına  müsaade etmeyiz. 

Ticari Faaliyet ve hizmet işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentimiz olmaksızın eşit mesafede yer alırız.

Ticari Faaliyetlerimizde  yolsuzluklara yol açmayız, fırsatçılara göz yummayız.

Ticari faaliyetlerimizde Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.

Kayıt dışı istihdamda bulunmayız , Yasal istihdamı destekleriz ve uygularız.

Mesleki saygınlığımıza zarar verecek davranışlardan kaçınırız.

Gümrük Müşavirleri Derneği Etik Kurulunun vereceği kararlara saygı duyarız.

Meslek unvanımız dışında geçmiş unvanımızı kullanmayacağımızı beyan ve kabul ederiz.